کارتابل نرم افزار مپسان در نسخه موبايل

 

پس از تعریف مراحل گردش کار در مورد فرم های مختلف سیستم مدیریت پروژه مپسان امکان حرکت کردن این فرم ها در کارتابل متصدیان انجام فعالیت ها فراهم می گردد. در نتیجه هر یک از این افراد می تواند با استفاده از نسخه وب کارتابل گردش کار نسبت به بررسی فعالیت های خود اقدام نموده و سپس در مورد هر فعالیت نسبت به تایید (ارجاع)، عودت به مراحل قبلی یا واگذاری این فعالیت به سایرین اقدام نماید. همچنین با در دسترس بودن نرم افزار مدیریت پروژه مپسان در بستر کلود، پرسنل سازمان می توانند با بهره مندی از نسخه موبایل این نرم افزار از هر نقطه نسبت به بررسی فعالیت های واگذار شده به کارتابل خود از طریق نسخه موبایل اقدام نمایند. 

۱
۲
۳
۴
۵
میانگین امتیازات ۵ از ۵
از مجموع ۱ رای

پیام بگذارید