برچسب : نرم افزار مديريت پروژه فارسي

مدیریت پروژه

برنامه مديريت پروژه دربرگيرنده چه مواردي است ؟

در نرم افزار هاي پيمانکاري مي توانيد برنامه مديريت پروژه گروه را تشريح کنيد که چه‌طور پروژه را اجرا، نظارت، کنترل و خاتمه خواهيد داد. اطلاعات معمول در برنامه مديريت پروژه عبارتند از : – چرخه حيات تعيين شده پروژه – شيوه توسعه براي تحويل…