تفاوت نقش های مدیر پروژه و مدیر برنامه

نقش مدیر برنامه و مدیر  پروژه با یکدیگر متفاوت است و این که تفاوت نقش هر یک از این دو گروه آشنا باشید. به ما کمک خواهد کرد که بدانید از هر یک از افرادی که این نقش ها بر عهده دارند در کدام قسمت پروژه و یا کسب و کار خود استفاده کنید. در این مقاله نیز  تفاوت مدیر پروژه و مدیر برنامه را با یکدیگر بررسی خواهیم کرد. تا درک بهتری از تفاوت این دو نقش پیدا کنید.

مدیر برنامه

مسئولیت برنامه در مجموعه پروژه های مختلفی را بر عهده دارد که در آن چند پروژه برای رسیدن به اهداف مشترک و بزرگتر با یکدیگر کار میکنند.

 

مدیر پروژه

مدیر پروژه

مدیر پروژه نیز مسئول مسئول تامین تدارکات، برنامه ریزی و… برای پروژه های کوتاه مدت و یا خاص است.

پروژه چیست؟

فعالیتی است که یک هدف و برنامه خاص را در کوتاه مدت و یا بلند مدت دارد. پروژه یک فعالیت موقت است که دارای برنامه زمانبندی است که در آن اعضای تیم پروژه وظیفه دارند پروژه را سر موعد تحویل دهند. پروژه بر حسب نوع خود میتواند به دو دسته ساده و پیچیده تقسیم بندی شود، که نوع برنامه ریزی و تنظیم برنامه زمانبندی برای این نوع پروژه ها متفاوت باشد.

مدیر پروژه چه کسی است؟

مدیر پروژه کسی است که وظیفه نظارت بر درست انجام شدن پروژه های منفرد را در محدوده و منطقه معین شده را بر عهده دارند. در  آن محدوده و یا منطقه نیز کسانی هستند، که که کل تیم پروژه اعم از مدیر پروژه را زیر نظر دارند تا به درستی کار خود را انجام دهند. آن ها به مدیر برنامه گزارش میدهند که آیا روند فعالیت های پروژه به درستی دارد به درستی پیش می رود و یا این که پروژه عقب افتاده. مدیر پروژه در یک پروژه در واقع نقش تکنیکی و تاکتیکی را در جریان اجرای پروژه بر عهده دارد. که همه مسئولیت های محول شده به آن ها برای مدیریت پروژه به طور صحیح را باید به درستی انجام دهند. زیرا همه کارهای او و اعضای تیمی که پروژه به آن ها واگذار شده، به نهاد بالادستی یعنی مدیر برنامه گزارش خواهد شد.

وظایف مدیر پروژه

وظایف مدیر پروژه میتواند شامل موارد زیر باشد:

 • مدیریت زمان و برنامه زمان بندی از قبل مشخص شده به منظور دستیابی به اهداف پروژه
 • مدیریت هزینه و رعایت بودجه بندی طبق آن چه از  قبل مشخص گردیده است
 • تفهیم وظایف به اعضای تیم پروژه و سازماندهی اعضای تیم
 • برقراری ارتباط با اعضای تیم به منظور پیشبرد پروژه
 • انجام فعالیت های پروژه با همکاری و همفکری اعضای تیم
 • مدیریت منابع پروژه
 • فعالیت در محدوده پروژه
 • مدیریت ریسک های موجود در پروژه و کنترل پروژه
 • انجام برنامه ریزی و تعیین رویه و روال انجام پروژه
 • گزارش به مدیر برنامه
 • به روز رسانی گزارشات

مدیر پروژه باید چه ویژگی هایی داشته باشد؟

 • مدیران پروژه همچنین باید به منظور بهتر پیش رفتن روند پروژه باید بتوانند ارتباط خوبی با اعضای تیم پروژه برقرار کنند. آن ها همچنین باید فردی مسئولیت پذیر و پاسخگو باشند. مدیر پروژه همچنین باید فردی قاطع و استراتژیک باشد. با روش های مدیریت هوشمند پروژه به خوبی آشنا باشد.
 • مدیر پروژه همچنین باید فردی ریسک پذیر باشد. بتوانند چندین کار و فعالیت را همزمان با یکدیگر انجام دهند. مدیر پروژه ، مدیر زمان خوبی است. به جزییات مهمی که موفقیت پروژه را تضمین میکند توجه دارد. آن ها باید توان مذاکره داشته باشند. انگیزه داشته باشند و بتوانند این انگیزه بالای خود را به اعضای تیم خود نیز انتقال دهند.
 • مدیران پروژه اغلب دارای مدرک مدیریت پروژه هستند. علاوه بر مدرک لیسانس مدیریت بارزرگانی راه های دیگری از جمله شرکت در دوره های مرتبط با مدیریت نیز میتواند توانایی های افراد را در رابطه با بر عهده گرفتن مسئولیت مدیر پروژه تقویت کنند. اما در همه شرایط لازم نیست.

برنامه چیست؟

برنامه مجموعه ای از چندین پروژه است. که برای دستیابی به یک هدف مشترک افرادی از تخصص های مختلف را گرد هم می آورد. در برنامه، اهداف کلان و بلند مدت مد نظر است. وظایف کاملا مبنای استراتژیک دارند. تمام پروژه های کوچک در کنار هم قرا گرفته و یک برنامه کامل را تشکیل میدهند. اگر هر یک از بخش های پروژه به درستی انجام نشود، برنامه نمیتواند با موفقیت پیش برود.

مدیر برنامه چه کسی است؟

کسی که درک کاملی از برنامه دارد و از این موضوع آگاه است، که موفقیت و یا عدم موفقیت برنامه چه تاثیراتی ممکن است بر روی کسب و کارها داشته باشد. مدیر برنامه در واقع، مسئول نظارت و ارزیابی تمامی پروژه هایی است. که به منظور رسیدن به اهداف کلان برنامه انجام میگیرد. مدیر برنامه کسی است که که مدیر پروژه برای کمک گرفتن از وی و برای جلوگیری از شکست پروژه و یا ارائه گزارش کار  به او مراجعه می کند.

 

مدیر برنامه

 

وظایف مدیر برنامه

 • تدوین و اجرای استراتژی هایی به منظور پیشرفت برنامه
 • نظارت بر  اعضای تیم پروژه از جمله مدیر پروژه
 • برقراری ارتباط با رهبران پروژه
 • تعریف و ارزیابی معیارهای موفقیت در پیشبرد برنامه
 • پیگیری میزان پیشرفت پروژه ها برای رسیدن به اهداف کلان برنامه
 • تجزیه تحلیل اهداف و رویه برنامه
 • اندازی گیری میزان برگشت سرمایه

مدیر برنامه باید چه ویژگی هایی داشته باشد؟

 • یک مدیر برنامه باید رهبری قدرتمند باشد که بتواند با مدیران پروژه ارتباط برقرار کند. آن ها همچنین بر اعضای تیم پروژه که مدیر پروژه مسئول هدایت آن هاست نیز نظارت دارد.
 • آن ها به عنوان مدیر برنامه باید فردی قاطع و مسئولیت پذیر باشند. قدرت انجام مذاکرات با افراد مختلف را به منظور رسیدن به اهداف برنامه داشته باشند. از تفکر انتقادی برخوردار باشند.
 • همچنین گاهی لازم است حتی مدیر برنامه فرد شوخ طبعی نیز باشد. تا به راحتی بتوانند از تمام سختی های موجود در روند اجرای برنامه عبور کنند. شوخ طبع بودن به هیچ وجه به معنی عدم قاطعیت نیست و در موارد لازم مدیر باید بتواند قاطعیت لازم را نیز از خود نشان دهد.
 • مدیر برنامه همچنین مسئول بسیاری از تفویض اختیارات و مسئولیت ها و همچنین انجام برنامه ریزی صحیح به منظور پیشبرد موفق اهداف برنامه هستند. کسی که مسئولیت مدیر برنامه را بر عهده گرفته یا مدرک مدیریت بازرگانی دارند و یا دوره ها و آموزش های پیشرفته ای را پشت سر گذاشته اند.

شباهت بین مدیر پروژه و مدیر برنامه

تا به این جای مقاله در مورد وظایف و مسئولیت های مدیر پروژه و مدیر برنامه با شما صحبت کردیم. درست است که که میان وظایف آن ها تفاوت هایی وجود دارد. اما به این بدین معنا نیست که هیچ گونه شباهتی هم بینشان وجود نداشته باشد. مدیر برنامه همان وظایی که مدیر پروژه بر عهده دارد را انجام می دهد. منتها در مقیاسی بزرگتر. مدیر برنامه بر کارهای مدیر پروژه نظارت دارد تا وظایف خود را به درستی انجام دهد. مدیر  پروژه نیز بر اعضای تیم خود نظارت دارد تا مطمئن شود که کارها به درستی پیش میروند.

مهارت هایی مورد نیاز برای هر دو نقش نیز  با یکدیگر  شباهت های زیادی دارند. هر دو مدیر باید رهبرانی قوی و قاطع با قدرت ارتباطی بالا باشند. هر دو باید توان برنامه ریزی صحیح داشته و با تکنیک های مدیریت زمان به خوبی آشنا باشند. کارها را طبق برنامه ریزی بتوانند پیش ببرند. باید دارای تفکر انتقادی باشند. ریسک پذیر بوده و مسئولیت اشتباهات احتمالی خود را که ممکن است که یک پروژه را در سراشیبی شکست قرار دهد، بپذیرند، به خوبی منابع پروژه از جمله منابع مالی و انسانی که در دست دارند مدیریت کنند و…

در واقع میتوان گفت که مدیر پروژه و مدیر برنامه علی رغم تفاوت هایی که در برخی موارد با یکدیگر دارند. اما هر دو یک هدف مشترک دارند و برای رسیدن به هدف نهایی مکمل یکدیگر هستند.  در کنار هم سعی و تلاش دارند تا برنامه با موفقیت انجام گیرد و به اهداف غایی خود برسد.

سخن آخر

در این مقاله به طور مفصل با وظایف مدیر برنامه و مدیر پروژه آشنا شدید. درست است که میان وظایف مدیر برنامه و مدیر پروژه تفاوت هایی وجود دارد. اما میتوان شباهات هایی را هم در وظایف و ویژگی های شخصیتی آن ها پیدا کرد.

هم مدیر برنامه و هم مدیر پروژه باید بتوانند در کنار مدیر بودن، رهبر قدرتمند و قاطعی نیز باشند. توانایی ارتباطی بالا داشته باشند، تا بتوانند اعضای تیم را به درستی به سمت اهداف برنامه هدایت کنند. مدیریت زمان داشته باشند و بتوانند برنامه را طبق برنامه زمانبندی و برنامه ریزی هایی را که به منظور رسیدن به اهداف برنامه انجام داده اند پیش ببرند. مدیریت ریسک داشته باشند مدیریت هزینه را طبق برنامه بودجه بندی انجام دهند تا از هدر رفت منابع و در نتیجه شکست پروژه جلوگیری کنند.

همچنین شما به عنوان مدیر برنامه و یا مدیر پروژه به منظور انجام بهتر مسئولیت و نقش های خود میتواننید، از نرم افزارهای مدیریتی نظیر نرم افزار مدیریت پروژه و نرم افزار مدیریت پروژه های ساختمانی ( برای پروژه های عمرانی) استفاده نمایید. تا بتوانید کارهای خود را طبق برنامه زمانبندی، بر طبق برنامه پیش ببرید.  حتی زمان انجام پروژه را کوتاه تر کنید. زودتر از موعد مقرر به اهداف کلان مشترک خود دست یابید.

 

 

۱
۲
۳
۴
۵
میانگین امتیازات ۵ از ۵
از مجموع ۲ رای

پیام بگذارید