چگونه نرم افزار مي تواند مديريت هزينه پروژه را تسهيل کند؟

مديريت هزينه پروژه در نرم افزار مديريت پروژه مپسان چه امکاناتي را در اختيار شما مي گذارد و چگونه مديريت هزينه پروژه را براي شما آسان مي کند؟

1- ساختار درختي پروژه را نمايش مي دهد.

اين نرم افزار يک تصوير از ساختار شکست کار را به شما نمايش مي دهد. اين ويژگي مي تواند در هنگام استفاده از تکنيک هاي تخمين قطعي مفيد واقع شود.

2- هزينه هاي پروژه را بر اساس فاز ها يا فعاليت ها برآورد مي کنيد.

اين نرم افزار اين امکان را به شما مي دهد تا فازها يا فعاليت هاي پروژه را برآورد کرده و ميزان منابع (مصالح، عمليات، نيروي انساني، تجهيزات و ماشين آلات) به همراه برآورد ريالي آن را ثبت کنيد. 

3- هزينه هاي واقعي پروژه را بر اساس فاز پروژه ثبت مي کند.

اين نرم افزار اين امکان را در اختيار واحد مالي قرار مي دهد که با استفاده از فرم هاي پيشرفته ثبت فاکتور و هزينه پروژه، تمامي هزينه هاي پروژه را به فازهاي پروژه لينک کرده و تحليلي از مقدار برآورد هر فاز و مقدار هزينه شده براي آن فاز را در محيطي گرافيکي به شما ارائه کند.

4- براي پروژه هايتان الگوهاي برآوردي ايجاد مي کند.

بعد از اجراي اولين پروژه، شما يک الگوي کامل از ميزان برآورد و اجرائيات پروژه در اختيار داريد که ميتوانيد از آن براي پروژه هاي مشابه استفاده کنيد. با اين کار فعاليت هاي مديريت هزينه را تسريع خواهيد کرد.

5- فعاليت بودجه بندي را با کمک آن انجام مي دهيد. 

اين نرم افزار به شما کمک مي کند فعاليت هاي برنامه ريزي بودجه و اختصاص دادن هزينه ها را آسان تر انجام دهيد.

اگر شما در نقش يک مدير پروژه، از نرم افزارهاي مديريت پروژه مانند نرم افزار مديريت پروژه مپسان استفاده کنيد، خواهيد ديد که چگونه کار مديريت هزينه و حسابداري هزينه را با سرعت و دقت بيشتر انجام مي دهيد. هم چنين بار مسئوليت خود را به ميزان بسيار زيادي کاهش خواهيد داد. با استفاده از اين نرم افزار، مي توانيد مراحل تجزيه و تحليل ارزش و مديريت ارزش کسب شده را انجام دهيد. شما مي توانيد با شناخت مزاياي مديريت ارزش کسب شده، کار مديريت آن را بهتر انجام دهيد.

۱
۲
۳
۴
۵
میانگین امتیازات ۵ از ۵
از مجموع ۱ رای

پیام بگذارید