نقشه راه پروژه چيست ؟

نقشه راه  پروژه، يک خلاصه بصري سطح بالا از فازهاي چرخه حيات، تحويل شدني هاي کليدي، بررسي هاي مديريتي و مايلستون ها ميباشد. اطلاعات معمول عبارتند از:
– فازهاي چرخه حيات پروژه
– رويدادها يا تحويل شدني هاي اساسي در هر فاز
– مايلستونهاي اصلي
– چارچوب زماني و انواع بررسي ها
نقشه راه و روش پروژه، اطلاعات را براي مورد ها زير مهيا مي نمايد:
– زمانبندي پروژه
 ثبت کننده ريسک
– ليست مايلستون
نقشه راه پروژه، در ليست هاي خروجي راهنماي pmbok بازنويسي ششم نيست.

حتما بخوانيد : تفاوت پروژه و فرآيند در چيست؟

اين سند يک بار تنظيم ميگردد و تنها زماني تغيير ميکند که تاريخ رويدادها، مايلستون ها يا اين که تحويل شدني هاي کليدي تغيير و تحول کند در اين خصوص استفاده از يک نرم افزار پيمانکاري خوب جهت مديريت پروژه امري حائر اهميت است که شما را قادر مي سازد اين سند را به صورت مستند در سيستم مديريت پروژه ثبت کنيد.
نکات مناسب سازي
براي پروژه هاي بزرگ و پيچيده، اين صنعت احتمالاً سند جداگانه و مستقل خواهد بود ولي براي پروژه هاي کوچکتر، نقشه راه ممکن است تحت عنوان برنامه مديريت پروژه عمل نمايد.
از توضيحات مندرج در جدول پايين مي‌توانيد در گسترش برنامه مديريت پروژه کمک بگيريد.
فازهاي چرخه حيات پروژه: اسم هرمورد از فازهاي چرخه حيات
رويدادها يا تحويل شدني هاي کليدي: تحويل شدني هاي کليدي، دروازه هاي فاز، تصويب هاي کليدي، وقايع خارجي يا ديگر رويدادهاي اصلي در پروژه
مايلستون هاي اصلي: مايلستونهاي پروژه
چارچوب زماني و انواع بررسي ها: مديريت، مشتري، انطباق يا ديگر نظارت هاي اساسي

۱
۲
۳
۴
۵
میانگین امتیازات ۵ از ۵
از مجموع ۱ رای

پیام بگذارید