چک لیست ارزیابی ریسک پروژه

چک لیست ارزیابی ریسک پروژه، وسیله و ابزاری برای مدیریت ریسک های بالقوه موجود در پروژه است.  در هر مرحله از پروژه می توان از آن برای ارزیابی ریسک های بالقوه موجود استفاده کرد.

مزایای استفاده از چک لیست ارزیابی ریسک پروژه

استفاده از آن می تواند فواید و مزایای زیادی داشته باشد و به شما کمک کند تا پروژه را با موفقیت به فاز نهایی برسانید. و به اهداف مدنظر در پروژه خود دست یابید. از جمله مزایا و فواید استفاده از چک لیست ارزیابی ریسک می توان به موارد زیر اشاره کرد که عبارتند از:

کاهش هزینه نهایی پروژه

در دست داشتن یک چک لیست به منظور ارزیابی ریسک های موجود در پروژه می تواند به مدیران پروژه و کارفرمایان برای کاهش هزینه نهایی پروژه و مدیریت هزینه کمک زیادی بکند و از هدر رفت منابع مالی جلوگیری کند.

کمک به مدیریت منابع مورد نیاز پروژه و مدیریت تدارکات

می تواند به مدیریت منابع مورد نیاز پروژه و مدیریت تدارکات کمک کند. با کنترل هزینه و مدیریت ریسک های پروژه می توان منابع مورد نیاز پروژه و تدارکات مورد نیاز  را بهتر مدیریت کرد و در صورت نیاز به منابع و تدارکات بیشتر  با استفاده از سرمایه باقی مانده حاصل از کاهش ریسک های بالقوه هر پروژه، منابع مورد نیاز را تامین کرد.

مدیریت ایمنی پروژه

به خصوص در مورد پروژه های ساختمانی، با استفاده از این چک لیست می توان با شناسایی ریسک های موجود و آوردن آن در چک لیست، این ریسک ها را به راحتی کنترل کرده و  از وقوع آن جلوگیری نمود.

کمک به انجام برنامه ریزی دقیق تر

خواهد توانست در پایان هر مرحله از پروژه به شما کمک کند تا برای مرحله بعدی پروژه خود برنامه ریزی جامع تر و دقیق تری داشته باشید.

روش های شناسایی ریسک پروژه

در ابتدا و قبل استفاده از چک لیست سنجش ریسک باید با کمک اعضای تیم پروژه ای که تشکیل داده ایم، ریسک های مخصوص پروژه را با استفاده از تکنیک هایی مثل به کارگیری ساختار شکست کار ( WBS)، طوفان فکری و… شناسایی کنید و سپس اقدام به تهیه چک لیست نمایید.

 

چک لیست ریسک

چک لیست ارزیابی ریسک پروژه چه ویژگی هایی باید داشته باشد؟

چک لیست ارزیابی ریسک پروژه شما باید کامل و جامع باشد

با استفاده از تجاربی که در پروژه های مشابه قبلی به دست آورده اید، می توانید چک لیست خود را تهیه نمایید. یکی از ویژگی های یک چک لیست خوب این است که چک لیست به منظور ارزیابی ریسک های موجود در پروژه، یک لیست تمام و کمال و جامعی را از تمامی ریسک های خاصی که ممکن است پروژه را تهدید کند.  پروژه را به مرحله شکست برساند، در لیست آورده شود.

شفاف و واضح باشد

یکی دیگر از  ویژگی های مهم  یک چک لیست خوب برای سنجش خطرات موجود در پروژه این است که چک لیست شما باید به صورت شفاف و بسیار واضح ، ریسک های پروژه را بیان کرده باشد تا اعضای تیم پروژه به راحتی بتوانند از آن برای رفع ریسک های موجود استفاده کنند.

استفاده از عدد و رقم و یا تصویر

در چک لیست خود از روش های کمی مثل عدد رقم و همچنین تصاویر به منظور ارزیابی بهتر خطرات بالقوه پروژه استفاده نمایید.

رعایت اولویت بندی

رعایت اولویت بندی در چک لیست می تواند بسیار حائز اهمیت باشد.  یکی از ویژگی های یک چک لیست خوب برای سنجش ریسک های بالقوه این است که هر یکی از این ریسک های بالقوه به ترتیب اهمیتی که دارند اولویت بندی شوند.

محدودیت رویکرد استفاده از چک لیست ارزیابی ریسک پروژه

یک محدودیت مهم در زمینه استفاده از این چک لیست می توان به این مورد اشاره کرد که بر اساس تجارب به دست آمده در پروژه های قبلی تهیه و تنظیم شده؛ در حالی که ممکن است در پروژه مشابهی که بر عهده گرفته اید، با ریسک های جدیدی روبرو شوید که احتمال وقوع آن ها را پیش بینی نکرده اید و احتمالا برایتان هزینه ایجاد کند.

ایجاد چک لیست با استفاده از نرم افزار

شما با استفاده از نرم افزار مدیریت پروژه می توانید چک لیست خود را ایجاد کرده و به کمک امکانات موجود در نرم افزار، یک چک لیست جامع به منظور ارزیابی دقیق ریسک های پروژه و برنامه ریزی پروژه در مراحل بعدی ایجاد کنید.

سخن آخر

در این مقاله با چیستی چک لیست ارزیابی ریسک پروژه و کاربردهای آن آشنا شدید و دریافتید که استفاده از این چک لیست چقدر می تواند به پیشبرد اهداف پروژه با کاهش هزینه های پروژه، برنامه ریزی بهتر ، مدیریت ریسک با بازدهی بالاتر  و کنترل پروژه تان در حین اجرا کمک کند. شما این چک لیست را می توانید به سادگی و با استفاده از نرم افزار ایجاد کنید.

 

۱
۲
۳
۴
۵
میانگین امتیازات ۵ از ۵
از مجموع ۱ رای

پیام بگذارید