اهميت مديريت کيفيت در پروژه هاي ساختماني چيست؟

ممکن است به نظر شما پاسخ اين پرسش بسيار ساده به نظر بيايد. هر چند در برخي جنبه ها اين پاسخ درست است، اما در يک پروژه ساختماني روش مديريت کيفيت مي تواند تأثير گسترده اي بر پروژه، مشتريان و از همه مهم تر خط پايان پروژه داشته باشد.

کيفيت چيست؟

کيفيت در واقع يک نتيجه است و بديهي است که ماهيت يک نتيجه غيرقابل پيش بيني و تضمين نشده است. رسيدن به نتيجه مطلوب در يک پروژه ساختماني نيازمند صرف تلاش و زمان و هم چنين نظارت دقيق بر همه جوانب پروژه مي باشد. شما مي توانيد به منظور مديريت بهتر زمان در پروژه هايتان از برنامه زمانبندي استفاده کنيد. هم چنين بهتر است بدانيد براي ايجاد اين برنامه از چه فاکتورهايي بايد استفاده کنيد. به اين صورت از مزاياي فراوان برنامه زمانبندي بهره مند مي شويد. حتي مي توانيد زمان هدر رفته پروژه خود را تشخيص دهيد و آن را احيا کنيد. شما مي توانيد براي ارتقاي سطح کيفي پروژه هاي خود از سيستم هاي يکپارچه مديريت پروژه مانند نرم افزار مديريت پروژه مپسان استفاده کنيد.

چرا مديريت کيفيت مهم است؟

اهميت رسيدن به يک نتيجه با کيفيت صرفاً به دليل ويژگي هاي اضافي که اين پروژه را از ساير پروژه ها متمايز مي کند نيست. اين کيفيت از خيلي جهات حائز اهميت است. دليل اين اهميت اين است که مديريت کردن کيفيت پروژه از ابتدا تا انتها مي تواند به پيشرفت تمام جوانب پروژه کمک کند. به عنوان مثال، ارتقاي کيفيت پروژه مي تواند به ارتقاي زير مجموعه هاي درگير تا ايمني کلي پروژه و سازه نهايي منجر شود.

آيا مديريت کيفيت مي تواند خط پايان پروژه را تحت تأثير قرار دهد؟

بله مي تواند. کيفيت بالا به سود مالي و کاهش هزينه ها منجر مي شود. اما کيفيت پايين به روش هاي زير باعث کاهش سود پروژه مي شود؛

  • کيفيت پايين باعث ايجاد حواشي ايمني مي شود.
  • کار کردن با کيفيت پايين منجر به ايجاد يک سازه که با اهداف ساخت سازگاري ندارد مي شود.
  • کيفيت پايين مي تواند باعث هدر رفتن زمان، مصالح و بودجه شود.
  • به دليل به وجود آمدن مشکلات ايمني، احتمال به وجود آمدن هزينه هاي پس از ساخت نيز به ميزان قابل توجهي وجود خواهد داشت.

چرا مديريت کيفيت در پروژه هاي ساختماني اهميت دارد؟

مديريت کيفيت فرصت هاي زير را براي ارتقاي همه جانبه پروژه و هم چنين سازمان شما فراهم مي کند؛

  • زمان و هزينه تحويل پروژه را تا حد زيادي کاهش مي دهد.
  • در برآورده کردن بهتر نيازهاي مشتريان نقش مهمي دارد.
  • تحويل يک پروژه با کيفيت به شهرت سازمان شما کمک زيادي مي کند.
  • از اتلاف مصالح و زمان جلوگيري مي کند.
۱
۲
۳
۴
۵
میانگین امتیازات ۵ از ۵
از مجموع ۱ رای

پیام بگذارید