تقسیم و تسلط در مدیریت پروژه

آیا به دنبال مدیریت پروژه های بزرگ هستید و جزو آن دسته از افرادی  هستید که هم میخواهید یک پروژه بزرگ را مدیریت کنید. و هم از فکر این که آیا به درستی خواهید توانست به عنوان مدیر پروژه، پروژه های بزرگ را مدیریت کنید. دچار استرس زیادی میشوید؟ در این مقاله با من باشید تا شما را با اصول و قاعده تقسیم و تسلط در مدیریت پروژه آشنا کنم. تا با داشتن کم ترین استرس و به طو اصولی بتوانید از پس اداره پروژه های بزرگتر و پیچیده تر نیز برآیید.

شما چه مدیر یک پروژه کوچک باشید و چه مدیر پروژه های بزرگ و پیجچیده. نیاز به یک برنامه ریزی صحیح و اصولی برای مدیریت درست پروژه هایتان خواهید داشت. پروژه های بزرگتر بالطبع نیازمند برنامه ریزی و تعیین برنامه زمانبندی دقیق تر به منظور پیشبرد هر یک از مراحل پروژه هستند. در این جاست که سخن از قاعده تقسیم و تسلط به میان می آید.

 

قاعده تقسیم در مدیریت پروژه

قاعده تقسیم تسلط در مدیریت پروژه به چه معناست؟

به منظور مدیریت بهتر فکر مشغولی ها و استرس های مرتبط با پروژه ای که آغاز کرده اید. میتوانید از قاعده ای به نام قاعده تقسیم و تسلط استفاده کنید. حالا این قاعده به ما چه میگوید؟ این قاعده بیانگر آن است که به منظور منظم تر شدن برنامه ریزی مرتبط با مدیریت پروژه و بهتر پیش رفتن کارهای پروژه، در مرحله چیدن برنامه پروژه میتوانید پروژه خود را به بخش های کوچکتر تقسیم نمایید تا بر پروژه تسلط بیشتری پیدا کنید.

مزایای استفاده از قانون تقسیم و تسلط

  • یکی از مزایای استفاده از قانون تقسیم و تسلط این است که همان طور که گفته شد، شما با تقسیم کردن کارهای خود به قسمت های کوچکتر، دچار استرس کم تری خواهید شد. و بهتر خواهید توانست پروژه را پیش ببرید.
  • با آزاد کردن ذهن خود از مشغولیات غیر ضروری، امکان این را خواهید داشت که موارد مهم تر و با اهمیت تر در رابطه با مدیریت بهتر و اصولی تر پروژه بپردازید.
  • با استفاده از قاعده تقسیم و تسلط، مدیریت برنامه زمانبندی پروژه به منظور کنترل پروژه آسان تر خواهد شد.
  • با تقسیم کردن فعالیت های پروژه به قسمت های کوچکتر و همچنین اولویت بندی کارهای پروژه به ترتیب اهمیتی که دارا هستند، بهتر خواهید توانست مدیریت ریسک های پیش بینی نشده در هر قسمت از پروژه را انجام دهید.
  • در نتیجه، مدیریت کار آمدتر ریسک های موجود در پروژه، موفق خواهید شد که از شکست در پروژه جلوگیری کنید.

 

قاعده تقسیم و تسلط

نحوه استفاده از قانون تقسیم و تسلط برای مدیریت پروژه

  • یک کاغذ بردارید. کارهایی که در پروژه باید انجام شوند را یادداشت کنید.
  • فعالیت های پروژه را به ترتیب اهمیتی که دارند اولویت بندی کنید.
  • برای فعالیت های پروژه، تاریخ و برنامه زمانبندی تعیین کنید.
  • امکانات و منابع لازم برای انجام هر یک از مراحل پروژه را در مقابل فعالیت های اولویت بندی شده یادداشت کنید.
  • بعد از انجام هر یک از مراحل پروژه، لیست را چک کنید تا بدانید پروژه شما در چه مرحله ای قرار دارد؛ این کار به شما کمک خواهد کرد که شما در جریان پیشرفت پروژه قرار بگیریدو به شما کمک میکند تا با انگیزه بیشتری به انجام مراحل باقی مانده از پروژه بپردازید.

استفاده از نرم افزار مدیریت پروژه

به منظور نوشتن لیست مربوطه میتوانید از نرم افزارهای مرتبط با مدیریت پروژه نظیر نظیر نرم افزار مدیریت پروژه( بسته به نوع پروژه) کمک بگیرید و یا اگر  پروژه ساختمانی در دست اجرا دارید. به منظور سریع تر پیش رفتن کارهای اجرایی مرتبط با فعالیت های پروژه میتوانید قاعده تقسیم و تسلط را به جای نوشتن در کاغذ در نرم افزار مدیریت پروژه ساختمانی پیاده سازی کنید. تا با نظم بخشیدن به فرآیند کاری خود در جریان اجرای پروژه، با سرعت و کیفیت بیشتر پروژه خود را به اتمام برسانید.

سخن آخر

در این مقاله با مفهوم، مزایا و کاربرد حیاتی استفاده از قانون حیاتی استفاده قاعده تقسیم تقسیم و تسلط آشنا شدید. و دریافتید که استفاده از این قانون در مدیریت پروژه ها و مخصوصا مدیریت پروژه های بزرگتر چقدر میتواند کارساز باشد. زیرا با استفاده و با به کارگیری این قاعده، شما برنامه بهتری برای پروژه خود خواهید داشت. مدیریت زمان و برنامه زمانبندی بهتری برای پیشبرد پروژه های خود به کار خواهید گرفت. از اتلاف زمان پروژه خود جلوگیری می کنید. ریسک های احتمالی پروژه بهتر مدیریت خواهید کرد. و از شکست پروژه خود بهتر میتوانید پیشگیری نمایید.

 

 

۱
۲
۳
۴
۵
میانگین امتیازات ۵ از ۵
از مجموع ۲ رای

پیام بگذارید