شش راه براي ارزيابي عملکرد مديران پروژه

مي توان گفت ارزيابي عملکرد يک مدير پروژه کاري دشوار است، چرا که مهارت هاي مديران پروژه به تيم ارزش هاي زيادي مي دهد. با ظهور مديران پروژه، خيلي از نقش هاي مديران سنتي را نيز آن ها بر عهده گرفته اند. در اين مقاله سعي داريم در مورد شاخص هاي عملکردي ارزيابي مديران پروژه بحث کنيم.

1- تحويل به موقع پروژه

يکي از مسئوليت هاي مديران پروژه برنامه ريزي، هماهنگي و انطباق بودجه مي باشد. تدوين برنامه زمانبندي پروژه يکي از وظايف مهم مديران پروژه محسوب مي شود. براي هر پروژه شما مي توانيد عملکرد آن ها را در تحويل پروژه در يکي از 4 درجه زير تقسيم بندي کنيد:

فراتر از انتظار: پروژه را قبل از موعد تحويل به اتمام مي رسانند.

خوب: پروژه را در موعد تحويل به اتمام مي رسانند.

قابل قبول: پروژه را با کمي تأخير به اتمام مي رسانند.

ضعيف: پروژه را با تأخيرات قابل توجه به اتمام مي رسانند.

معمولاً تأخيرات عواملي مانند سرمايه گذاران، بازاريابان، تيم هاي ارزيابي و غيره پروژه ها را محدود مي کنند. بنابراين مي توان مديران پروژه را بر اساس توانايي آن ها در مديريت اين عوامل نيز ارزيابي کرد.

2- مطابقت بودجه

براي ارزيابي يک مدير پروژه با اين معيار مي توانيد 3 محدوده منابع، بهينه سازي هاي توسعه و بهينه سازي هاي شبکه اي را ارزيابي کنيد. به عنوان مثال يک مدير پروژه موفق از نرم افزارهاي مديريت پروژه مانند نرم افزار مديريت پروژه مپسان استفاده مي کند. بر اساس بهينه سازي هاي بودجه اي مي توان عملکرد را به 4 دسته زير تقسيم کرد:

فراتر از انتظار: برآورده کردن انتظارات مالي و حفظ 10 درصد از بودجه يا بيشتر

خوب: برآورده کردن انتظارات مالي و حفظ حداکثر 10 درصد از بودجه

قابل قبول: اتمام پروژه با حدود 10 درصد هزينه اضافه و انتظارات مالي برآورده نشده

ضعيف: اتمام پروژه با بيش از 10 درصد هزينه اضافه و انتظارات مالي برآورده نشده

براي بهبود عملکرد در مديريت هزينه راهنماي آسان مديريت هزينه در چند گام را مطالعه کنيد.

3- بهبود فرآيندها

با اين که مردم فرآيندها را همان طور که هستند مي پذيرند، مديران پروژه بايد دائماً براي بهبود آن تلاش کنند. تلاش مديران پروژه براي بهبود فرآيندها مي تواند به صورت يکي از موارد زير باشد:

فراتر از انتظار: کار کردن منظم بر روي پيشرفت فرآيندها

خوب: کار کردن روي بهبود فرآيندها و ارائه ديدگاه هاي خوب

قابل قبول: کار کردن روي پيشرفت فرآيندها به صورت کند

ضعيف:‌ به ندرت براي پيشرفت فرآيندها کار مي کنند.

4- ارتباطات و روابط

 مديران پروژه معمولاً پيوندهاي زيادي با افراد داخل و خارج پروژه دارند. بنابراين به دليل اهميت بالاي ارتباطات در ميان افراد تيم، مديريت ارتباطات مي تواند عامل مهمي براي ارزيابي يک مدير پروژه باشد. کيفيت تعاملات يک مدير پروژه با ديگران به يکي از صورت هاي زير مي باشد:

فراتر از انتظار: مشارکت کردن بسيار فعال در تيم هاي ديگر و هم چنين دعوت کردن ديگران به مشارکت در تعاملات گروه

خوب: مشارکت و تعامل بسيار فعال با بخش هاي ديگر

قابل قبول: واکنش نشان دادن در تعاملات و هماهنگ شدن با بخش هاي ديگر

ضعيف: با بخش هاي ديگر به ندرت تعامل دارند.

5- مديريت ريسک

يک کار آسان تر براي برآورد کردن عملکرد يک مدير پروژه، سنجش ميزان توانايي وي در مديريت و کنترل ريسک است. يکي از راه هاي ارزيابي هوشمندانه، بررسي برنامه کاهش ريسک مدير پروژه و سنجش توانايي تصميم گيري وي از اين طريق است که در 4 دسته زير جاي مي گيرد:

فراتر از انتظار: برنامه کاهش ريسک به روز دارند و به حفظ شفاف ارتباطات پايبند هستند.

خوب: برنامه کاهش ريسک به روز دارند،‌ اما ارتباطات شفاف ندارند.

قابل قبول: يک برنامه کاهش ريسک شفاف ندارند. اما توانايي ايده پردازي براي اين برنامه را دارند.

ضعيف: برنامه مديريت ريسک ندارند و فقط در مقابل خطرات واکنش نشان مي دهند.

6- رضايت مشتري

مديران پروژه موفق بر نيازهاي مشتري تمرکز مي کنند و با استراتژي هاي مديريتي آن ها را برآورده مي کنند. برآورده کردن نيازهاي مشتريان مي تواند در 4 دسته زير جاي گيرند:

فراتر از انتظار: نيازهاي مشتريان را در تمام برنامه ها در نظر مي گيرند و اهداف مجموعه را با آن ها هماهنگ مي کنند. اين مديران مهارت هاي کامل براي مديريت يک تيم را دارند.

خوب: نيازهاي مشتريان را در بسياري از برنامه ها در نظر مي گيرند و اهداف مجموعه را با آن ها هماهنگ مي کنند.

قابل قبول: نيازهاي مشتريان را در کل در نظر مي گيرند اما اهداف مجموعه را با آن ها هماهنگ نمي کنند.

ضعيف: به ندرت به نياز مشتريان توجه مي کنند و تنها مي خواهند به اهداف کسب و کار خود برسند.

۱
۲
۳
۴
۵
میانگین امتیازات ۳.۵ از ۵
از مجموع ۲ رای

پیام بگذارید