راهنماي مديريت کيفيت براي مديران پروژه هاي ساختماني

مديريت کيفيت در پروژه هاي ساختماني چيست؟

همان طور که مي دانيد در همه پروژه هاي ساختماني، هدف ارائه يک کار با کيفيت در موعد مقرر و با بودجه تعيين شده است.

مي توان گفت مديريت کيفيت در يک پروژه ساختماني پايه و اساس مديريت پروژه محسوب مي شود. طبيعتاً وجه تمايز يک پروژه موفق با يک پروژه شکست خورده در مديريت کيفيت است.

به منظور مديريت کيفيت در پروژه هاي ساختماني، شما بايد سياست ها،‌ مراحل و روندهاي انجام کار را با هم ادغام کنيد. اين کار به افزايش توانايي شما و سازمانتان کمک مي کند. همين طور مي توان گفت با اين کار شما يک روند پايدار و رو به پيشرفت که به تحويل با کيفيت پروژه منجر مي شود ايجاد مي کنيد.

اهداف مديريت کيفيت به شرح زير هستند؛

  • به حداقل رساندن نقص ها در هنگام تحويل
  • تشخيص به موقع نقص ها و کاستي ها و جلوگيري از خراب شدن شهرت شما

با رسيدن به اين اهداف منافع زيادي براي مجموعه شما به وجود خواهد آمد. سودمند ترين کار مي تواند ساختن يک ذهنيت خوب از خودتان باشد.

چگونه مي توانيد يک برنامه مديريت کيفيت براي پروژه هاي ساختماني ايجاد کنيد؟

بديهي است که اجتناب از به وجود آمدن اشتباهات نسبت به اصلاح کردن اشتباهات، زمان و هزينه کم تري صرف خواهد کرد. بنابراين مي توان نتيجه گيري کرد راه اندازي يک سيستم کنترل کيفيت قوي يکي از راه هاي مناسب براي ارتقا دادن کيفيت پروژه است. اگر از ابتداي پروژه براي ايجاد يک برنامه مديريت کيفيت منسجم و جامع برنامه ريزي کنيد، سودهاي کلاني در تمام طول پروژه براي شما به وجود خواهد آورد.

تعريف برنامه مديريت کيفيت شامل 4 بخش زير مي شود:

  • سياست هاي کيفيتي
  • اهداف کيفيتي واضح و قابل اندازه گيري
  • استانداردهاي لازم (مانند استاندارد ISO)
  • ساير قوانين و الزامات قانوني

همان طور که مي بينيد، دنبال کردن يک برنامه مديريت کيفيت به شرکت هاي ساختماني کمک مي کند هم به اهداف داخلي و هم به اهداف خارجي خود برسند. به اين صورت که اين برنامه به شما اطمينان مي دهد استانداردهاي کيفي لازم را برآورده کرده ايد. از طرفي با اين کار شما مي توانيد سياست ها و اهداف داخلي خود را دنبال کنيد که به پيشرفت پيوسته و در نتيجه عملکرد خوب شما کمک مي کند. مراحل انجام مديريت کيفيت به صورت زير مي باشد؛

1- ايجاد سلسله مراتب

فرض کنيد شما يک برنامه مديريت کيفيت ايجاد مي کنيد و هدفتان را مشخص مي کنيد. واضح است که فاز بعدي مديريت کيفيت ايجاد سلسله مراتبي است که به شما امکان رسيدن به اهدافتان را مي دهد.

اين فاز از مديريت کيفيت معمولاً يک مرحله دردسر ساز مي باشد. زيرا يک برنامه مديريت کيفيت شامل قسمت هاي متحرک زيادي مي شود. بنابراين واضح است که صرفاً برنامه ريزي کردن شما را به اهدافتان نمي رساند. قسمت عمده کارهايي که بايد انجام دهيد مربوط به ايجاد سلسله مراتب و مراحل مديريت کردن کيفيت کار ده ها يا صدها نفر مي شود.

مي توان گفت اين مرحله شامل 4 حوزه کليدي مي شود. شما مي توانيد براي مديريت اين حوزه ها از يک نرم افزار يا سيستم کنترل پروژه مانند نرم افزار مديريت پروژه مپسان استفاده کنيد. در هنگام استفاده از اين نرم افزار ها حتماً به ويژگي هاي بهترين نرم افزار هاي مديريت پروژه دقت کنيد. اين حوزه ها عبارتند از:

  • کنترل مستندات و گزارشات
  • بازرسي کيفي داخلي
  • کنترل عدم انطباق
  • اقدامات اصلاحي و پيش گيرانه

همان طور که مي دانيد شما بايد از مرحله تحويل گرفتن سايت تا مراحل نهايي به اين حوزه هاي کيفي توجه کنيد.

2- مديريت مستندات

مديريت کيفيت با مديريت مستندات آغاز مي شود. از آن جا که ماهيت مستندات معمولاً برنامه محور و جامع است، مديريت کيفيت را در سطح بالا انجام مي دهد.

يک مديريت کيفيت عالي بيش تر بر روي به دست آوردن، سازماندهي کردن و پيگيري کردن کيفيت در سايت پروژه تمرکز مي کند.

ممکن است براي پروژه تان ده ها يا شايد صدها فرم مديريت کيفيت مانند پانچ ليست ها و‌ چک ليست هاي کنترل جوش داشته باشيد. اين فرم ها را به مهندسان، مديران پروژه و کارگران مربوطه ارائه کنيد تا اطمينان حاصل کنيد کيفيت مورد نظر را کسب خواهيد کرد. اگر کيفيت مورد نظر کسب نشده باشد، به مدير پروژه بايد اطلاع داده شود تا تعميرات يا اقدامات ضروري انجام شوند.

شما مي توانيد اين اوراق و فرم ها را در قالب فرم هاي کاغذي، فايل هاي ورد و PDF نگه داري کنيد. بعضي از سازمان هاي ديگر اين فرم ها را در قالب فرم هاي ديجيتالي تهيه مي کنند. اين فرم ها استانداردهاي کيفي بالاتري دارند و استفاده از آن ها باعث مي شود کنترل بهتري روي اسناد داشته باشيد.

علاوه بر مستندات به منظور تضمين کيفيت، فرم ها، عکس ها، ويدئوها و گزارش ها نيز ضروري هستند. اين سوابق کيفي هم چنين مي توانند براي استفاده در مميزي هاي احتمالي نيز مفيد واقع شود.

3- تضمين کيفيت و کنترل کيفيت

تضمين کيفيت و کنترل کيفيت هر دو در يک دسته وسيع از مديريت کيفيت ساخت قرار مي گيرند. اما هريک نقش ها و خروجي هاي متفاوت خود را دارند.

تضمين کيفيت در سطوح بالاتر شامل فعاليت هايي از جمله طراحي، ارتقا، توليد و نصب مي شود. هم چنين به مشتريان اطمينان مي دهد که کارشان را با کيفيت بالا تحويل خواهند گرفت. در هر حال، عمل کنترل کيفيت به کمک ارزيابي اهداف و از طريق نظارت بر کيفيت واقعي محصول نهايي انجام مي گيرد.

تضمين کيفيت و کنترل کيفيت دو المان کليدي در مديريت کيفيت محسوب مي شوند. بدون تضمين کيفيت ساختن روابط کاري مورد اعتماد با طرف مقابل سخت خواهد بود. زيرا آن ها مي خواهند با توجه به تضمين کيفيت و برنامه هاي کيفي شما تصميم گيري کنند که مي خواهند با شما کار کنند يا نه. هم چنين بدون کنترل کيفيت، کارهايي مانند پيگيري کيفيت و تصميم گيري بر مبناي داده ها و هم چنين تشخيص چيزهايي که نياز به ارتقا دارند براي شما مشکل خواهد بود. شما هم به کنترل کيفيت و هم به تضمين کيفيت براي رسيدن به برنامه ها و اهداف خود نياز داريد.

4- لايه بندي برنامه کنترل کيفيت

بهتر است برنامه مديريت کيفيت را به چند لايه بشکنيد. در اين صورت برنامه خود را به قسمت هاي کوچک که براي افراد تيم قابل هضم هستند تقسيم مي کنيد.

توجه داشته باشيد براي شما به عنوان يک مدير پروژه، سطحي از مديريت پروژه که مي خواهيد بر روي آن تمرکز کنيد، بايد يک مرحله کنترل شده و سازماندهي شده باشد.

مراحل، رويه ها و منابع شما عوامل کليدي در کنترل کيفيت هستند. شما بايد بر پياده سازي سيستماتيک سيستم ها و ابزارهايتان نظارت کنيد و آن را در سطح پروژه گسترش دهيد. هم چنين بايد اطمينان داشته باشيد آن چه براي انجام فعاليت هايتان مطابق با استانداردهاي کيفي به آن نياز داريد را دارا هستيد. بنابراين شما بايد منابع مناسب را داشته باشيد، آموزش هاي لازم را ببينيد تا کار مديريت را به درستي انجام دهيد.

مرحله بعدي، مديريت کيفيت در سطح پروژه است. به اين معنا که تيم مديريت و کارگران پروژه بايد با يکديگر همکاري کنند تا پروژه با کيفيت مطلوب تحويل داده شود.

در اين مرحله،‌ براي اين که مطمئن شويد اطلاعات و ديد درستي نسبت به پروژه داريد و آن ها را به درستي سازماندهي و پيگيري مي کنيد، بايد ابزارهاي مناسبي براي تضمين کيفيت انتخاب کنيد. شما بايد اقدامات اين مرحله را به  اطلاع مديران و ذينفعان برسانيد تا بدانند چه اتفاقاتي در حال وقوع است و بتوانند تصميمات درستي که به موفقيت پروژه منجر مي شود را بگيرند.

فرض کنيد ما تيم و تکنيک هاي لازم براي مديريت کيفيت را داريم. پس از آن بزرگ ترين دغدغه تيم و سازمان، خروجي کار مي باشد. شما بايد از افراد، تجهيزات و ابزار براي رسيدن به خروجي مطلوب و هم چنين انجام کارها در محدوده قابل قبول به درستي استفاده کنيد.

در نهايت بايد بدانيد مديريت کيفيت يک موضوع وسيع است و تلاش ها و مطالعات بيشتري براي موفقيت در آن بايد انجام دهيد.

هر چه اهميت مديريت کيفيت براي ما روشن تر مي شود، مي توانيم بهتر تشخيص دهيم که در زمينه مديريت کيفيت اطلاعات محدودي داريم. اما مشکل اصلي محدوديت منابع،‌ مستندات، فرم ها و نرم افزارهايي است که شما مي توانيد در کار مديريت کيفيت از آن ها استفاده کنيد.

نرم افزار مديريت پروژه مپسان يکي از ابزارهايي است که مي تواند شما را در مديريت تيم خود ياري کند. شما با استفاده از اين نرم افزار مي توانيد وظايف مربوط به پروژه هاي خود را تعريف کنيد تا هر کاربر وضعيت پيشرفت وظايف خود را ثبت کرده و از طريق کارتابل براي شما ارسال کند.

۱
۲
۳
۴
۵
میانگین امتیازات ۵ از ۵
از مجموع ۱ رای

پیام بگذارید