برچسب : امکانات نرم افزار حسابداری پروژه ساخت

اطلاعات ذينفعان پروژه

جمع آوري اطلاعات ذينفعان پروژه در استاندارد pmbok

ثبت کننده ذينفعان براي شناسايي اشخاص و ارگانهاي تاثيرپذير از پروژه و مستند سازي اطلاعات مرتبط درباره‌ي هر کدام از ذينفعان، به کار گيري مي گردد.براي ثبت و مستند سازي اين اطلاعات داشتن…