مزایای استفاده از روش مسیر بحرانی در کنترل پروژه

بسیاری از مدیران پروژه برای برنامه ریزی به خصوص در مورد پروژه های بزرگ و پیچیده و تخمین برنامه زمانی پروژه تا رسیدن به نقطه پایانی پروژه از روش مسیر بحرانی(Critical Path) استفاده می کنند.

 

روش مسیر بحرانی

آشنایی با روش مسیر بحرانی

روش مسیر بحرانی به توالی وظایفی در انجام پروژه اشاره میکند که باید در یک زمان خاص انجام شود. به این منظور، مدیران پروژه به منظور داشتن کنترل بر روی روند اجرای پروژه، یک نقشه مسیر بحرانی ایجاد میکنند، که در آن همه مراحل و  منابع مورد نیاز برای رسیدن به هدف خاص یک پروژه تعریف میشود.

هر یکی از مراحلی که در این نقشه برای رسیدن به هدف خاص پروژه تعریف میشود، باید با روشنی برای هر یکی از اعضای تیم پروژه شرح داده شود که در هر مرحله از پروژه دقیقا باید چه کاری انجام شود.

روش مسیر بحرانی، کارهای پروژه را به بخش های کوچکتر تقسیم میکند

در روش مسیر بحرانی و آن چه که به منظور پیشبرد مسیر پروژه بر روی نقشه مسیر بحرانی مشخص شده، کارها و مراحلی که در حین انجام پروژه باید طی شوند را به بخش های کوچکتر تقسیم می کند.  در این روش، مدیر پروژه هر یک از اعضای تیم را موظف به انجام بخشی از پروژه می کند.

روشمسیر بحرانی از نمودارها استفاده میکند

در مرحله بعدی و پس از انجام برنامه ریزی های لازم برای انجام پروژه و تقسیم وظایف میان اعضای گروه، حالا نوبت رسم نمودار است. این نمودارها به شما نتایج حاصل از برنامه ریزی را نشان میدهد.

بر روی این نمودار میتوان بازه زمانی دقیق انجام هر یک از مراحل پروژه را به طور دقیق روی نمودار مشخص کرد. تا اعضای تیم پروژه بدانند که در مرحله از کار تا چه میزان از پروژه را باید پیش ببرند و یا تا حد امکان بتوانند زمان انجام پروژه را کوتاه تر کنند.

این مرحله معمولا توسط مدیر پروژه و کسی که عهده دار هدایت پروژه است، انجام میشود. مدیر پروژه با استفاده از برنامه زمانبندی پروژه به راحتی خواهد توانست محاسبات دقیق تری را در مورد زمان نهایی پایان پروژه انجام دهد تا بتواند اعضای تیم پروژه را به طور دقیق هدایت کند.

مزایا روش مسیر بحرانی در کنترل پروژه

روش مسیر بحرانی می تواند مزایای بسیار زیادی برای یک مدیر داشته باشد. در اینجا به بررسی چند مزیت از این روش پرداخته ایم.

ارائه گزارش دقیق به کارفرما

یک مدیر پروژه با استفاده از روش مسیر بحرانی میتواند گزارش دقیق تری را به کارفرما در مورد مسیر پیشرفت پروژه و این که چه میزان تا پایان پروژه باقی مانده بدهد.

 

روش مسیر بحرانی

توجه به جزییات مهم تر پروژه

استفاده از مسیر بحرانی توسط مدیر پروژه به او این امکان را میدهد که به جای توجه به جزییات کم اهمیت، بر روی مسائل مهم تر پروژه مثل منابع مورد نیاز برای انجام پروژه، مدیریت هزینه پروژه، مدیریت ریسک پروژه، هدایت موثر اعضای تیم تا رسیدن به نقطه پایانی پروژه، مدیریت زمان صحیح، اولویت بندی هر یک از مراحل پروژه، روش مدیریت پروژه و… تمرکز داشته باشد تا پروژه دچار شکست نشود و به علاوه بتواند پروژه را سرموعد به کارفرما تحویل دهد.

مثال روش مسیر بحرانی

به طور مثال، شما یک پروژه ساختمانی را در نظر بگیرید. مدیر پروژه ساختمانی که ناظر روند انجام کار پروژه است، نمی تواند تا قبل از پایان کارهای اولیه ساختمان مثل اسکلت بندی و قاب یندی ساختمان، سراغ مرحله بعدی برود و هر مرحله، بازه زمانی مخصوص به خود را دارد.

با این حال بسیاری از پروژه ها نیاز دارند تا خارج از توالی زمانی مشخص شده و یا همزمان انجام شوند. اما نمودار  به عنوان بخشی از روند مدیریت پروژه و برای هر صنعت و پروژه ای کمک خواهد کرد تا از مسیر پیشرفت پروژه و این که چه میزان تا پایان پروژه باقی مانده است مطلع شوند و بتوانند گزارش دقیق تری از روند انجام پروژه کاری برای کارفرمای خود ارسال کنند.

مدیر پروژه با استفاده از نمودار میتواند تشخیص دهد که دقیقا چه کارهایی باید همزمان انجام شوند و یا چه کارهایی از پروژه را باید خارج از توالی زمانی به آن ها رسیدگی کرد.

 

روش مسیر بحرانی

سخن پایانی

دریافتید که استفاده از روش مسیر روش بحرانی در انجام هر نوع پروژه ای چقدر میتوان مهم و حیاتی باشد. با استفاده از این روش ما به عنوان مدیر پروژه خواهیم توانست تا بازه زمانی دقیق تری در مورد نقطه پایانی پروژه داشته باشیم، برای پروژه خود برنامه زمانبندی داشته باشیم، زمانی که برای انجام پروژه در اختیار داریم را بهتر مدیریت کنیم و از اتلاف وقت پروژه پیشگیری کنیم، اولویت بندی و برنامه ریزی دقیق تری داشته باشیم و…

به علاوه استفاده از روش مسیر بحرانی برای مدیریت پروژه، برای مدیریت بهتر پروژه های خود همچنین میتوانید از دو نرم افزار مدیریت پروژه و نرم افزار مدیریت پروژه ساختمانی به تناسب نوع پروژه ای که در دست دارید استفاده کنید تا در بازه زمانی احیانا کوتاه مدتی که در اختیار دارید، بتوانید پروژه های خود را سریع تر پیش برده و موفق شوید.

 

۱
۲
۳
۴
۵
میانگین امتیازات ۵ از ۵
از مجموع ۱ رای

پیام بگذارید